Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Từng bước update thông tin Nick BOTV chuẩn nhất

Từng bước cập nhật thông tin tài khoản BOTV chính xác

 


Việc đăng ký BOTV thông tin ban đầu chưa chính xác  do bạn chưa có giấy chứng minh thư, chưa có TK ngân hàng mà bạn điền tạm thời các thông tin để đăng ký và làm việc trước. Sau đó bạn có thể được cập nhật sửa đổi thông tin chính xác để thuận tiện cho việc xác minh KYC2, KYC3 cách làm như sau

 

 

 Truy cập Link để điền Form yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản
https://goo.gl/forms/QB7Ou82GWGVLn9im1

Anh Chị lưu ý Support chỉ hỗ trợ thay đổi những thông tin như sau : 
1-Gmail 
2-CMND 
3-Tên ngân hàng 
4-Số tài khoản ngân hàng.

 

 

 

 

 


Video cách hướng dẫn sửa thông tin Acc BOTV

Nội dung yêu cầu hỗ trợ được chấp nhận bao gồm : 
1-Nói rõ yêu cầu cần hỗ trợ thay đổi thông tin gì 
2-Thông tin cũ đã đăng ký 
3-Thông tin mới cần cập nhật lại.
Ví dụ : Yêu cầu thay đổi Gmail. 
Gmail cũ : abc@gmail.com
Gmail mới : xyz@gmail.com

Các bước update thông tin Nick BOTV chuẩn nhất

http://www.xn--qdab.vn/bvct/chi-tiet/402/cach-thay-doi-thong-tin-tai-khoan-botv.html
Từ 01/02/2019, những yêu cầu chỉnh sửa thông tin tài khoản sẽ được tính mức phí là 23.000 vnđ/ID khi hoàn tất cập nhật thông tin. Phí chỉnh sửa được trừ vào ví số 5 ( MY BALANCE )
http://www.úp.vn/cach-thay-doi-thong-tin-tai-khoan-botv-lpbid402.html

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét